NEIHPID

North-East India Helminth Parasite Information Database

Paragonimus westermani


LOCUS

DQ836244 | type: DNA | length: 1297 | topology: linear | division: INV
updated: 13-AUG-2006

DEFINITION

Paragonimus westermani from India 28S ribosomal RNA gene, partial sequence

ACCESSION NO: DQ836244
Taxonomy

Eukaryota; Metazoa; Platyhelminthes; Trematoda; Digenea; Plagiorchiida; Troglotremata; Paragonimidae; Paragonimus

Title

Direct Submission

Journal

Submitted (04-JUL-2006) Parasitology, Regional Medical Research Centre, Post Box-105, Dibrugarh, Assam 786001, India

Authors

Narain,K.Devi,K.R.Agatsuma,T.Blair,D.Wickramashinghe,S.Mahanta,J.

Sequence

Origin -   1    ctaacaagga ttccctgagt aacggcgagt gaacagggaa aagcccagca ccgaagcctg 
 61    tggtcatttg gtcactaggc aatgtggtgt tcaggtcgtt ccatagaggt gctgctccac 
121    cctaagtcca gcaatgagta cggtggtacg gacatggccc acagagggtg aaaggcccgt 
181    gggggtggag atcaggcagg ccagtgcctc tctgggtaga ccttggagtc gggttgtttg 
241    tgaatgcagc ccaaagtggg tggtaaactc catccaaggc taaatacttg cacgagtccg 
301    atagcgaaca agtaccgtga gggaaagttg aaaagtactt tgaagagaga gtaaacagtg 
361    cgtgaaaccg ctcagaggta aacgggtgga gttgaactgc aagctctggg aattcagctg 
421    gtgagtgtgg tttgggcttg gtcaagtcgg ttggacattg aggtctgcgt agcggcaggt 
481    ctttaccctc gggtaaggat gcgcgataca cttatcaagt gttgtgcgcc tctttgttta 
541    tcgggccaat tcgccagtgc actttctcgg agtgttcacc acgaccggca ctgctgtctg 
601    attgctgtgg ttaaaccgga cttacagggc tcttgtggcg ttgtatggcc gggaaggcag 
661    gtagctcgtt ggctagcttg cggtttaccg ctggcgttcg gtcttcgagt gtaaatagct 
721    gaccacgata tttctgtgca gtgtgtcgga gacggcggct tttggtacgt gcgtgcgtgc 
781    tggttctgct ggcgtgtccg ggtttggttg ccatgttgct tgtgaatgca ggcctggcaa 
841    tggttcggat tcgtttggtg ggcggttgcg tatgtggtgc cgttaagggc caacagtctg 
901    tggtgtagtg gtagactatc cacctgaccc gtcttgaaac acggaccaag gagagtaaca 
961    tgtgcgcgag tcattgggcg taacgaaacc cacaggcgca gtgaaagtaa aggcttgact 
1021    tgttcaggct gaggtgagat cctgtcgttt tcacgcatgg tgccaccaag caacgagcgg 
1081    caggcgcatc accggcccgt cccatgacgt agacacataa tcttcggacc agtgcaccgt 
1141    cggggcggag catgagcgta catgttgaga cccgaaagat ggtgaactat gcttgcgcag 
1201    gttgaagcca gaggaaactc tggtggagga ccgcagcgat tctgacgtgc aaatcgatcg 
1261    tcaaacgtga gtataggggc gaaagactaa tcgaacc

Fasta | GenBank | Nucleotide