NEIHPID

North-East India Helminth Parasite Information Database

Paragonimus westermani


LOCUS

DQ836245 | type: DNA | length: 445 | topology: linear | division: INV
updated: 13-AUG-2006

DEFINITION

Paragonimus westermani from India cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial

ACCESSION NO: DQ836245
Taxonomy

Eukaryota; Metazoa; Platyhelminthes; Trematoda; Digenea; Plagiorchiida; Troglotremata; Paragonimidae; Paragonimus

Title

Direct Submission

Journal

Submitted (04-JUL-2006) Parasitology, Regional Medical Research Centre, Post Box-105, Dibrugarh, Assam 786001, India

Authors

Narain,K.Devi,K.R.Agatsuma,T.Blair,D.Wickramashinghe,S.Mahanta,J.

Sequence

Origin -   1    taaagaaaga acataatgaa aatgagcaac aacaaaccac gtatcatgca acaagctgtc 
 61    aaggatagag gaagagagaa tgatacccgt cacacctcca atcgtaaaca gaaagataaa 
121    cccgagtatt caccacaaaa cgggatccca aaaccgtaaa cgagccccac ccaacataaa 
181    caaccaggaa aaaaccttaa tccccgtagg aatgccaatc actccggtaa caraactaaa 
241    gaacacagcg gtcttaacat ccagaccaac cataaacatg tggtgcgccc acacaacgct 
301    ccccaaacac acaatagccc ccatcgcaaa caccaaccca taatacccaa acagagaatc 
361    attgttagtc agagtcatgc aaatgtggct cacaactcca aaccccggca aaatcaagac 
421    ataaacctca ggatgcccaa aaaaa

Fasta | GenBank | Nucleotide